RELAȚIA CU MASS MEDIA

Pentru relația cu mass-media, purtătorul nostru de cuvânt este:
Ec. Podaru Iulian Valentin – Manager, tel.: 0237275600, int.112,
e-mail: manager@spitalpanciu.ro
Locțiitor: Ec.Trifănescu Iulian – Director Financiar Contabil, tel.: 0237275600, int.120.
Pentru relația cu mass-media, privind activitatea medicală purtătorul de cuvânt este:
Dr. Holbea Valentin, tel.: 0237275600, int. 121.

Conform procedurii nr. PO – 100 – 05, relația spitalului cu mass-media este reglementată astfel:
Nici un reprezentant al mass-media nu are voie sa pătrundă în incinta spitalului, decât cu acordul conducerii, în urma unei solicitări scrise sau telefonice și cu permis de vizitare.
Reprezentanții mass-media vor fi pe parcursul vizitei însoțiți de un salariat al spitalului desemnat de către manager. Accesul în compartimentele spitalului va fi restricționat și acordat doar cu avizul șefului de compartiment. Legătura dintre spital și mass media este asigurată de către manager sau de către purtătorul de cuvânt al spitalului desemnat prin decizie de către manager.
Realizarea unui interviu cu echipa managerială a spitalului se va realiza doar în urma unei solicitări scrise și doar cu acordul managerului. Filmarea în cadrul spitalului nu este permisa decât cu acordul conducerii și a persoanelor implicate.
Reprezentanţii mass-media vor avea acces nelimitat în următoarele situaţii:
– când însoţesc o delegaţie oficială (Ministru, Secretar de stat, etc.) cu acordul acestora;
– însoţiţi de Manager şi/sau ceilalţi Directori din Comitetul Director al Spitalului.

Sari la conținut