CENTRU DE EVALUARE COVID PANCIU

PROGRAM: LUNI-VINERI 8-14

CONTACT: TEL 0747.111.714


Traseul pacientului covid centru evaluare

Prezentare:

        Spitalul Orășenesc Panciu este unitate sanitară de utilitate publică, cu personalitate juridică, cu rol în asigurarea de servicii medicale (preventive, curative) funcţionand pe principiile prevăzute în Legea 95/2006, participând la asigurarea stării de sănătate a populaţiei.

        Spitalul Orășenesc – spital general, cu o structura de specialităţi medico-chirurgicale, cu camera de garda, care asigura urgentele medico-chirurgicale şi acorda asistenta medicală de specialitate.

        Spitalul Orășenesc consolidează calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei medicale.

       Spitalul Orășenesc Panciu dispune de o structură complexă de specialităţi aprobată prin Ordinul MS nr. 832/02.06.2010 având un număr de 62 paturi spitalizare continua şi 8 paturi spitalizare de zi pe specialitatile medicina interna, gastroenterologie, obstetrica ginecologie, chirurgie generala, pediatrie.

        Compartimentele sunt dotate cu aparatură medicală corespunzătoare, personal specializat şi acreditat conform normelor în vigoare.

       Spitalul Orășenesc Panciu este operator de date cu caracter personal nr. 0007442.