CONDIȚII DE INTERNARE

Documente necesare pentru internare

 1. Cartea de identitate sau pașaport pentru cetățenii străini;
 2. Cardul de sănătate / Adeverința de înlocuire a cardului de sănătate;
 3. Biletul de internare de la medicul specialist din ambulatoriu sau
  medicul de familie aflați în contract cu CNAS;
 4. Dovada calității de asigurat prin adeverință de la locul de muncă cu
  mențiunea că s-a plătit contribuția la C.A.S., adeverință eliberată de
  CJAS de domiciliu (din care sa reiasă și numărul de zile de concediu
  medical avute în ultimele 12 luni, în cazul în care se dorește
  eliberarea unui concediu medical) sau cupon de pensie. Calitatea de
  asigurat va fi verificată la Biroul de Internari/Externari prin accesarea
  site-ului cnas.ro;
 5. Pacienții neasigurați, care acceptă internarea vor achita la externare
  contravaloarea serviciilor oferite, în baza decontului de cheltuieli;
 6. În cazul în care un pacient asigurat sau neasigurat, solicită o
  intervenție medicală care nu se află pe lista serviciilor medicale
  spitalicești decontate de sistemul de asigurări sociale de sănătate,
  pacientul va achita contravaloarea serviciilor, în baza decontului de
  cheltuieli;
 7. Documente privind istoricul medical al pacientului – rezultate
  anterioare, scrisori medicale.

Obiecte necesare pentru internare

 • Pijamale/cămașă de noapte;
 • Halat și papuci antiderapanți;
 • Prosop, săpun, periuță și pastă de dinți;
 • Trusă pentru bărbierit.

CONDIȚII DE EXTERNARE

 1. Data și ora externării vă vor fi anunțate cu 24 de ore înainte pentru
  ca Dvs să vă puneți la punct cele necesare externării. Aparținătorii
  sunt anunțați cu minim 48 de ore înainte cu privire la externarea
  unui pacient care necesită însoțire la externare.
 2. Anunțați-vă familia sau ruda cea mai apropiată despre momentul
  externării. Dacă nu aveți mijloacele necesare (telefon mobil),
  solicitați ajutorul personalului spitalului.
 3. Dacă aveți neclarități în legătură cu medicația prescrisă sau
  prezentarea la eventualele controale medicale, solicitați lămuriri
  medicului curant.

La externare, pacientul va primi următoarele documente:

 • Scrisoare medicală/bilet de ieșire
 • Rețeta (dacă este cazul);
 • Indicații privind regimul alimentar și de viață;
 • Recomandări privind tratamentul la domiciliu;
 • Programare consult după o perioadă stabilită;
 • Concediu medical (dacă este cazul);
 • Se recomandă îngrijire medicală la domiciliu (dacă este cazul),
  servicii ce pot fi oferite de furnizorii de îngrijiri la domiciliu;
 • Prescripții dispozitive medicale, dacă este cazul;
 • Decontul de cheltuieli.
Sari la conținut