Servicii medicale spitalicesti

Spitalizare continua

Serviciile medicale de spitalizare continua se acorda pe baza recomandarii din partea medicului de familie, a medicului de specialitate din unitatile sanitare ambulatorii, aflate în relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate si a medicilor din unitatile de asistenta medico-sociala care au încheiat conventii cu casele de asigurari de sanatate, în vederea recunoasterii biletelor de trimitere eliberate, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale.
Aceste servicii constau in:

consultatii;
investigatii;
stabilirea diagnosticului;
tratamente medicale si/sau chirurgicale;
medicatie, îngrijire, recuperare, materiale sanitare, cazare si masa.

Aceste servicii sunt oferite în limita fondurilor alocate de Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate.

Pentru a putea beneficia de aceste servicii, pacientul trebuie sa prezinte un document prin care sa dovedeasca calitatea de asigurat în sistemul de asigurari de sanatate (Card de sanatate, Adeverinta emisa de CJAS) si un bilet de trimitere de la medicul de familie la care este înscris pacientul. Pacientul trebuie sa prezinte si adeverinta de salariat, cupon de pensie sau cupon de ajutor social, ori decizia de pensie pe caz de boala.
Hotarârea privind abordarea cazului ca spitalizare de zi sau continua revine medicului specialist si nu medicului de familie care face trimiterea.

Spitalizare de zi

Serviciul de spitalizare de zi este o forma specifica de internare, de maxim 12 de ore, timp în care pacientul beneficiaza de consultatie si investigatii(eventual tratament), putându-se în final pune un diagnostic si stabili o conduita terapeutica. In continuare, va prezentam lista serviciilor medicale de spitalizare de zi, contractate cu CASJ Vrancea.

post-13

Urgente

Pentru urgente va rugam sa ne contactati la numarul afisat mai jos

Program

Luni – Vineri15:00 – 20:00
Sambata10:00 – 20.00
Duminica10:00 – 20:00
Sari la conținut