Investigaţii paraclinice de radiologie - imagistică medicală:

Nr.

crt.

Denumire examinare radiologică/imagistică medicală/explorare funcţională


I. Radiologie - Imagistică medicală


A. Investigaţii convenţionale


1. Investigaţii cu radiaţii ionizante

1

Examen radiologic cranian standard*1)

2

Examen radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale feţei*1)

3

Examen radiologic părţi schelet în 2 planuri*1)

4

Radiografie de membre*1):


a) Braţ

b) Cot

c) Antebraţ

d) Pumn

e) Mână

f) Şold

g) Coapsă

h) Genunchi

i) Gambă

j) Gleznă

k) Picior

l) Calcaneu

5.

Examen radiologic articulaţii sacro-iliace*1)

6.

Examen radiologic centură scapulară*1)

7.

Examen radiologic coloană vertebrală/segment*1)

8.

Examen radiologic torace ansamblu*1)

9.

Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Examen radiologic torace şi organe toracice*1)

10.

Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ*1)

11.

Examen radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanţă de contrast*1)

12.

Examen radiologic tract digestiv până la regiunea ileo-cecală, cu substanţă de contrast*1)

13.

Examen radiologic colon dublu contrast

14.

Examen radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare

15.

Examen radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanţă de contrast


2. Investigaţii neiradiante

16

Ecografie generală (abdomen + pelvis) *1)

17

Ecografie abdomen*1)

18

Ecografie pelvis*1)

19

Ecografie transvaginală/transrectală