Analize medicale de laborator-pentru persoanele care solicita analize la cerere:

Nr.

Crt.

Denumirea analizei de laborator

Tarif

- lei -


Hematologie


1.

Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari*1)

14

2.

Numărătoare reticulocite

6

3.

Examen citologic al frotiului sanguin*3)

19

4.

VSH*1)

3

5.

Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO*1)

8

6.

Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1)

8

7

Timp Quick şi INR*1) (International Normalised Ratio)

15

8

TS,TC

12

9

Fibrinogenemie*1)

14


Biochimie - serică şi urinară


10

Proteine totale serice*1)

7

11

Electroforeza proteinelor serice*1)

15

12

Uree serică*1)

6

13

Acid uric seric*1)

6

14

Creatinină serică*1), **)

6

15

Bilirubină totală*1)

6

16

Bilirubină directă*1)

6

17

Glicemie*1)

6

18

Colesterol seric total*1)

6

19

HDL colesterol*1)

8

20

LDL colesterol*1)

8

21

Trigliceride serice*1)

7

22

TGP*1)

6

23

TGO*1)

6

24

Gama GT

8

25

Fosfatază alcalină*1)

8

26

Calciu seric total*1)

5

27

Calciu ionic seric*1)

8

28

Magneziemie*1)

5

29

Sideremie*1)

7

30

Amilaza

8

31

Hemoglobina glicozilata (HbA1C)

30

32

Examen complet de urină (sumar + sediment) *1)

9

ImunologieCEA (carcio embrionar)

35

33

(TSH*1)

30

34

Ag HBs (screening) *2)

31

35

Anti HCV*2)

35

36

Testare HIV la gravidă*1)

33

37

ASLO*1)

11

38

VDRL*1) sau RPR*1)

6

39

Antigen Helicobacter Pylori*1)

30


Anticorp Helicobacter Pylori

11

40

Proteina C reactivă*1)

11

41

Factor reumatoid

9

42

PSA*1)

30


MicrobiologieExudat faringian


43

Examen bacteriologic exudat faringian - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1)

15


Examen urină


44

Urocultură*1) - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană

15


Examene materii fecale


45

Examen coproparazitologic*1)

12

46

Depistare hemoragii oculte*1)

25


Examene din secreţii vaginale


47

Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană

15

48

Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică

15


Examene din secreţii uretrale


49

Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană

15


Examene din secreţii otice


50

Examen bacteriologic din secreţii otice - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană

15


Examene din secreţii nazale


51

Examen bacteriologic din secreţii nazale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1)

15


Examene din colecţie purulentă


52

Examen bacteriologic din colecţie purulentă - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană

15

53

Antibiogramă*5)

12


TARIFE medicina nucleara C.T. pentru persoanele care solicita investigatii la cerere:


Investigaţii de înaltă performanţă


1

CT craniu nativ

120

2

CT buco-maxilo-facial nativ

150

3

CT regiune gât nativ

130

4

CT regiune toracică nativ

175

5

CT abdomen nativ

175

6

CT pelvis nativ

175

7

CT coloană vertebrală nativ/segment

60

8

CT membre nativ/membru

60

9

CT mastoidă

150

10

CT sinusuri

150

11

CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast

375

12

CT hipofiză cu substanţă de contrast

375

13

CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast

400

14

CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast

375

15

CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast

450

16

CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos

400

17

CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos

400

18

CT coloană vertebrală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos/segment

400

19

CT membre nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos/ membru

180

20

CT ureche internă

375

21

Uro CT

400

22

Plic filme radiologice CT 37/47 cm

2

23

DVD cu plic

2


TARIFE MAMOGRAFIE si OSTEODENSITOMETRIE pentru persoanele care solicita investigatii radiologice la cerere:

1

Mamografie în două planuri*1)

- Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investigaţia se efectuează pentru ambii sâni, cu excepţia situaţiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală

- Tariful se referă la examinarea pentru un sân

35

2

Osteodensitometrie segmentară (DXA)

25

3

Senologie imagistică *1)

- Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investigaţia se efectuează pentru ambii sâni, cu excepţia situaţiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală

- Tariful se referă la examinarea pentru un sân

40


Investigaţii paraclinice de radiologie - imagistică medicală şi explorări funcţionale pentru persoanele care solicita investigatii radiologice la cerere:

Nr.

crt.

Denumire examinare radiologică/imagistică medicală/explorare funcţională

Tarif

- lei -


I. Radiologie - Imagistică medicalăA. Investigaţii convenţionale1. Investigaţii cu radiaţii ionizante


1

Examen radiologic cranian standard*1)

18

2

Examen radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale feţei*1)

30

3

Examen radiologic părţi schelet în 2 planuri*1)

35

4

Radiografie de membre*1):

35


a) Braţ


b) Cot

c) Antebraţ

d) Pumn

e) Mână

f) Şold

g) Coapsă

h) Genunchi

i) Gambă

j) Gleznă

k) Picior

l) Calcaneu

5.

Examen radiologic articulaţii sacro-iliace*1)

35

6.

Examen radiologic centură scapulară*1)

23

7.

Examen radiologic coloană vertebrală/segment*1)

35

8.

Examen radiologic torace ansamblu*1)

32

9.

Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Examen radiologic torace şi organe toracice*1)

32

10.

Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ*1)

32

11.

Examen radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanţă de contrast*1)

56

12.

Examen radiologic tract digestiv până la regiunea ileo-cecală, cu substanţă de contrast*1)

82

13.

Examen radiologic colon dublu contrast

100

14.

Examen radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare

70

15.

Examen radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanţă de contrast

220


2. Investigaţii neiradiante


16

Ecografie generală (abdomen + pelvis) *1)

60

17

Ecografie abdomen*1)

40

18

Ecografie pelvis*1)

30

19

Ecografie transvaginală/transrectală

50