Politică de confidențialitate

Cine suntem….

Confidențialitatea datelor tale cu caracter personal este importantă pentru noi. Acest angajament de respectare a confidențialității iți explică ce date cu caracter personal colectează  Spitalul Orășenesc Panciu de la tine, prin intermediul interacțiunilor noastre cu tine și modul în care utilizăm datele respective.

Datele noastre de identificare sunt urmatoarele:  Spitalul Orășenesc Panciu, cu sediul în localitatea Panciu, Vrancea, Str. Nicolae Titulescu, nr. 99, având cod fiscal 4350408, telefon 0237-275600 , fax-0237-275779 și E-mail: spitalpanciu@ yahoo.com .

Responsabilul cu Protectia Datelor cu Caracter Personal poate fi contactat direct la adresa de email dporomania@gmail.com

Ce sunt datele cu caracter personal?

Prin „date personalese denumesc datele unice individuale, adică orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”), referitoare la nume, adresa, Cod Numeric Personal, CI, sau număr de telefon.

Vizitatorii site-ului sunt acele persoane vizate, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă.

O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Întotdeauna, când solicităm datele tale personale o să iți explicăm scopul pentru care ne sunt necesare, unde păstrăm datele tale și cine are acces la ele. Bineînțeles, te informăm oricând dorești, iți punem la dispoziție informațiile pe care le deținem despre tine și bineînțeles că le vom șterge dacă ne soliciți acest lucru.

Ce date personale colectăm și de ce le colectăm

Noi, colectăm date cu caracter personal pentru a putea răspunde cu succes solicitărilor tale. Furnizezi unele din aceste date direct, de exemplu, atunci când:

 • Apelezi la serviciile nostre medicale ;

 • ne scrii un mesaj prin intermediul formularului de sesizare;

 • sunt necesare pentru activitatea de resurse umane și contabilitate ;

 • pentru înregistrarea dosarelor de participare la examenele sau concursurile de angajare sau pentru îndeplinirea obligatiilor legale legate de proprii angajati.

Datele cu caracter personal pe care le colectăm, în funcţie de interacţiunile pe care le ai cu site-ul nostru, sunt următoarele:

Pentru a transmite un mesaj prin intermediul formularului de sesizare

Ne poţi transmite un mesaj prin intermediul oricărui formularului de sesizare. Mesajul tău va fi transmis către spitalpanciu@ yahoo.com .Când transmiți mesajul ne oferi voluntar următoarele informații:

 • Nume şi prenume – pentru identificare

 • Adresă de email – pentru comunicare

 • Număr de telefon – pentru comunicare

 • Adresa – pentru comunicare

 • Câmp Sesizare dvs. – Câmp în care poți expune problema sau întrebarea ta.

 • Alte câmpuri cu bifă – Câmpuri care privesc personalul nostru.

Datele cu caracter personal solicitate în momentul transmiterii mesajului sunt folosite DOAR pentru

a putea lua legătura cu tine și a răspunde cererii tale precum și pentru imbunătățirea serviciilor noastre medicale.

Date transmise involuntar, atunci cand interactionezi cu website-ul nostru:

Noi nu folosim adresa ta de IP pentru a te identifica sau pentru a fi folosita în alte scopuri.
Sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare și alte informații despre modul în care ai interacționat cu site-ul. Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare.


Datele pe care le transmiti când soliciti asistență , conversațiile prin telefon sau sesiunile de chat (Facebook Messenger sau Whatsapp) cu reprezentanții noștri pot fi monitorizate și înregistrate.Date prin intermediul camerelor de supraveghere

În vederea cresterii eficientei sistemului de paza si pentru asigurarea securitatii persoanelor si a spatiului public, Spitalul Orasenesc Panciu a instalat un sistem de supraveghere video interior si exterior, prelucrând astfel imaginile tuturor persoanelor care intra în incinta institutiei. Imaginile înregistrate sunt stocate si comunicate numai Politiei în caz de evenimente flagrante si a cercetarii judiciare.Cadrul legal pentru aceste date reprezintă Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

Cookie-uri

Folosim doar cookie-uri pentru statistici, cookie-uri ce pot fi dezactivate direct din browser-ul tău. Cookie-urile de statistică îi ajută pe proprietarii unui site să înţeleagă modul în care vizitatorii interacţionează cu site-urile prin colectarea şi raportarea informaţiilor în mod anonim.

Furnizorul de servicii cu care colaborăm pentru a măsura traficul site-ului este Google Analytics.Care este temeiul legal pentru prelucrarea acestor date?

Datele pe care ni le oferi voluntar (nume, prenume, telefon, adresă de email, adresă) – temeiul legal este acela de a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 679/2016) sau prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei personae fizice (art.6 alin.(1) lit. d din Regulamentul (UE) 679/2016) sau prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unor sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este investit operatorul (art.6 alin.(1) lit. e din Regulamentul (UE) 679/2016)

Folosim datele pentru a acorda servicii medicale în relația și contractul cu CNAS ,parteneri ai Spitalului Orășenesc Panciu , alte Case Județene de Asigurări de Sănătate.

Folosim datele pentru a-ți emite factura fiscală, dacă este cazul.

De asemenea, folosim datele cu caracter personal pentru angajații noștri, în vederea derulării Contractului de Muncă .Prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal

Prelucrarea acestor categorii special de date este necesară în scopuri legate de medicină preventivă sau a muncii , de evaluarea capacității de muncă a angajatului , de stabilirea unui diagnostic medical , de furnizarea de asistență medicală sau socială sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor și serviciilor de sănătate sau de asistență socială , în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sau în temeiul unui contract încheiat cu un cadru medical și sub rezerva respectării condițiilor și garanțiilor prevăzute în (art.9 alin.3 din Regulamentul (UE) 679/2016) .

Datele cu caracter personal menționate la alineatul (1) pot fi prelucrate în scopurile menționate la alineatul (2) litera h în cazul în care datele respective sunt prelucrate de către un profesionist supus obligației de păstrare a secretului profesional sau sub responsabilitatea acestuia , în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sau în temeiul normelor stabilite de organisme naționale competente sau de o altă persoană supusă , de asemenea , unei obligații de confidențialitate în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern ori al normelor stabilite de organisme naționale competente .

Prelucrarea este necesară în scopuri de arhivare în interes public , în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice , în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) în baza dreptului Uniunii sau a dreptului intern , care este proportional cu obiectivul urmărit , respect esența dreptului la protecția datelor și prevede măsuri corespunzătoare și specifice pentru protejarea drepturilor fundamentale și a intereselor persoanei vizate .

Scopul colectării și prelucrării categoriilor speciale de date este asigurarea protectiei sociale prin servicii de sanatate, asigurarea functionarii sistemului de asigurari de sanatate la nivel local potrivit Legii 95/2006.

Este necesar sa furnizati aceste date cu caracter personal din categoria specială de date , pentru funcționarea sistemului de asigurări de sanatate la nivel local potrivit Legii 95/2006. Refuzul dvs. de a furniza aceste date determină imposibilitatea acordării serviciilor de sănătate.Care este scopul colectării datelor și cum folosim informațiile tale personale

Poți opta în legătură cu datele pe care le colectăm. Atunci când ți se solicită să furnizezi date cu caracter personal, ai dreptul să refuzi.

Dar dacă alegi să nu furnizezi date care sunt necesare pentru a furniza un serviciu sau pentru a comunica cu noi, există posibilitatea să nu poți obține serviciile medicale pe care le dorești (de exemplu atunci când se face o internare în spital).Perioada de retenție a datelor

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 5 ani de la ultima vizită pe site sau ultima interacțiune cu noi.
În cazul în care ți-am emis o factură, datele tale vor fi stocate timp de 10 ani, conform legii. În cazul în care ești un angajat al companiei, datele tale vor fi păstrate pe o perioadă de 75 ani, conform Codului Muncii.

Cu cine partajăm datele cu caracter personal?

Nu vom dezvălui informaţiile tale către terţe părţi, pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora, fără consimţământul tău.

Totuşi, este posibil să dezvăluim informaţiile tale către următoarele entităţi:

Furnizori de servicii. Putem dezvălui informațiile tale altor companii care ne furnizează servicii și acționează în calitate de persoane împuternicite pentru activitatea medicală,cum ar fi CNAS, cum ar fi companiile care ne ajută pentru facturare, companiilor sau care se ocupă de mentenanța website-ului ..

Aceste entități sunt selectate cu o grijă deosebită pentru a ne asigura că îndeplinesc cerințele specifice în materie de protecție a datelor cu caracter personal.

Aceste entităţi au o capacitate limitată de a utiliza informaţiile tale în alte scopuri decât cel de a ne furniza servicii;

În afara dezvăluirilor descrise în prezenta Politică de confidenţialitate, este posibil să transmitem informaţiile terţilor cărora consimţi sau soliciți să efectuăm o asemenea dezvăluire.

Ce drepturi ai ca persoană vizată?

Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental. Articolul 8 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („carta”) și articolul 16 alinea­ tul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevăd dreptul oricărei persoane la protecția datelor cu caracter personal care o privesc.

Drepturile persoanelor vizate privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date:

 • dreptul la informare și acces;

 • dreptul de intervenție asupra datelor;

 • dreptul la rectificare;

 • dreptul la ștergerea datelor;

 • dreptul la restricționarea prelucrării datelor;

 • dreptul la portabilitatea datelor;

 • dreptul de opoziție și procesul decizițional individual automatizat, inclusiv crearea de

profiluri;

 • dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere (www.dataprotection.ro).

Contact

Dacă ai nevoie de orice informații legate de site-ul nostru și serviciile noastre medicale ale Spitalului Orășenesc Panciu - ne puteți contacta la adresa spitalpanciu@yahoo.com

Dacă:

vrei să afli mai multe detalii despre informațiile din această pagină;
– vrei să nu mai folosim informațiile pe care le avem despre tine;
– vrei să iți exerciți oricare din drepturile enumerate mai sus;
– sau dacă ai o plângere la adresa noastră.

Te rugăm să ne scrii la adresa de email spitalpanciu@yahoo.com sau la numărul de telefon

Tel: 0237-275.600,
Fax: 0237-275.779 (tarif normal).